Odborná montáž vírivky

V prípade záujmu zabezpečíme odbornú inštaláciu vírivky, vrátane pripojenia do el.siete odborne spôsobilou osobou. Inštalácia vírivky trvá približne 3 hodiny. Súčasťou inštalácie je i spustenie vírivky a zaškolenie obsluhy.

Upozornenie: Úprava terénu pod vírivkou ani príprava elektrickej prípojky podľa Montážnych pokynov nie sú súčasťou montáže! Ak nie je pripravený podklad pevný a rovný a elektrická prípojka nespĺňa požadované parametre, montáž nie je možné uskutočniť.

250 

(ceny sú uvádzané vrátane 20% DPH)

Ďalšie informácie

Výrobok

Sauna, Sauna so šindľovou strechou, Kúpacia kaďa