Obľúbený model vírivky Afrodita v obľúbenej farebnej kombinácii: akrylát Aristech Acrylic vo farbe AZURE/obloženie + termokryt COFFEE, sme inštalovali ako doplnok štýlovej novostavby v Tesárskych Mlyňanoch.

Z vymývanej betónovej dlažby si nový majiteľ pripravil pekné miesto pre novú vírivku. Veľmi vkusný a praktický je i múrik, ktorý bráni výhľadu z ulice. Aby sme priviedli elektrický kábel na správne miesto, pred samotným osadením vírivky bola ešte potrebná drobná úprava.

Pripojenie elektrického kábla (CYKY 5×2,5 mm2) do riadiacej jednotky Balboa je záležitosťou niekoľkých minút. Značnú časť z celkového času inštalácie, ktorý je okolo 3 hodín, zaberie napúšťanie vody do vírivky.

Naplnená vírivka je pripravená na spustenie a predvedenie zákazníkovi, ktorý dostane základnú inštruktáž o funkciách vírivky a jej používaní. Úplné informácie obdrží každý zákazník v obsiahlom návode s ilustráciami.

Buďte informovaní